Totus Tuus

Totus Tuus Jan Paweł II mówił o Matce Bożej niemalże w każdym swoim wystąpieniu. Podkreślał, że w kulcie Matki Bożej najważniejsze jest poznanie obiektywnej prawdy o Bogarodzicy. Najważniejszymi dokumentami Jana Pawła II o Matce...

Pielgrzymki do Ojczyzny

1979 Pierwsza wizyta Jana Pawła II do Polski w 1979 roku streszczała się w słowach jego modlitwy na ówczesnym placu Zwycięstwa w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi!” I...