Totus Tuus

Totus Tuus Jan Paweł II mówił o Matce Bożej niemalże w każdym swoim wystąpieniu. Podkreślał, że w kulcie Matki Bożej najważniejsze jest poznanie obiektywnej prawdy o Bogarodzicy. Najważniejszymi dokumentami Jana Pawła II o Matce...